All
Children and young people
Current
Straeon Gwefreiddiol
The Lab Haverfordwest
Projects
 • Straeon Gwefreiddiol
  Darllen mwy...
  Roedd Straeon Gwefreiddiol yn brosiect ar y cyd â Curious ostrich, cwmni fideo dogfennol addysgol a chymunedol. Roedd y prosiect yn cynnwys gweithio gyda chelfyddydau gweledol a chyfryngau digidol, i adrodd straeon y gellid eu defnyddio i lunio'r gwaith...
 • Celf a Lles
  Darllen mwy...
  Roedd Celf a Lles yn rhaglen beilot o weithdai celfyddydau gweledol yn archwilio hunaniaeth ac ymdeimlad o hunan, gan ddefnyddio ystod o gyfryngau a dysgu sgiliau newydd gan gynnwys: Technegau lluniadu a rhannau’r wyneb Technegau argraffu mono ac argraffu...
 • Cyrraedd Yno
  Darllen mwy...
  Mae cyrraedd yno yn defnyddio recordiadau sain ac animeiddiad i rannu profiadau pobl anabl o ddefnyddio gwasanaethau trafnidiaeth yn Sir Benfro. Gan weithio'n agos â Grŵp Llywio Trafnidiaeth Sir Benfro, bwriad y prosiect oedd creu cyfres o ffilmiau animeiddiedig byr...
 • Gwasanaeth Iechyd Naturiol
  Darllen mwy...
  Ffilm ddogfennol yw'r Gwasanaeth Iechyd Naturiol a gafodd ei chreu fel rhan o astudiaeth ddichonoldeb Clynfyw sy'n codi ymwybyddiaeth o ystod a chwmpas y Gwasanaethau Iechyd Naturiol sydd ar gael yn Sir Benfro a Gorllewin Cymru. Yn dilyn grŵp o...
 • Nid oes dim fel y mae'n ymddangos
  Darllen mwy...
  Prosiect ffilm yw Nid oes dim fel y mae'n ymddangos sy'n dogfennu profiadau a safbwyntiau amrywiol pobl sydd ag Anafiadau Pen. Fe wnaeth y prosiect ddarparu llwyfan i’r cyfranogwyr i rannu eu straeon yn unigol ac fel grŵp a’r bwriad...
 • Take 5
  Darllen mwy...
  Mae Take 5 yn brosiect amlgyfrwng sy'n anelu at ddal profiadau a safbwyntiau amrywiol pobl ag awtistiaeth, gan ddefnyddio hyn fel man cychwyn i godi ymwybyddiaeth ac i gynyddu dealltwriaeth o Awtistiaeth ymhlith y cyhoedd a darparwyr gwasanaethau yn...
 • Straeon Llyfr Brasluniau
  Darllen mwy...
  Mae straeon llyfr brasluniau yn brosiect celf a chyfryngau digidol sy'n cofnodi profiadau pobl o fyw gyda ffibromyalgia yn ogystal â phrofiadau'r rhai sy'n gofalu amdanynt. Casglwyd y deunydd yn ystod Gwanwyn a Haf 2015, yn ystod cyfres o weithdai...
 • Peidiwch byth â rhoi’r gorau iddi
  Darllen mwy...
  Prosiect Cyfryngau Digidol yw Peidiwch byth â rhoi’r gorau iddi, sy'n archwilio profiadau a safbwyntiau pobl yn Sir Benfro sy'n gwella o Strôc. Yn ystod gaeaf 2015/16, cwrddodd Guy Norman, Pip Lewis a Tangwen Roberts, o gelfyddydau cymunedol spacetocreate, gydag...
 • Gofalu Amdanom Ni
  Darllen mwy...
  Bwriad Gofalu Amdanom Ni oedd darparu llwyfan i blant a phobl ifanc sy'n gadael gofal i rannu eu profiadau. Fe wnaeth cyfres o sesiynau rhagarweiniol yn hydref 2014 ddarparu cyfleoedd i gasglu straeon a delweddau, a chyflwyno ystod o...
 • Y Darlun Llawn
  Darllen mwy...
  Mae’r Darlun Llawn yn brosiect aml-gyfrwng sy'n dal lleisiau grŵp o bobl ifanc ac yn rhoi llwyfan iddyn nhw i fynegi materion sy'n bwysig iddyn nhw. Y man cychwyn oedd yr ymgynghoriad a gynhaliwyd gan Gynulliad Ieuenctid Sir Benfro...
 • Gadewch i mi fod yn ddewr
  Darllen mwy...
  Wedi'i ysbrydoli gan waith murluniau celfyddydau anabledd, mae Gadewch i mi fod yn ddewr yn herio canfyddiadau ynghylch anableddau dysgu gan ddefnyddio celf weledol i gyfathrebu teimladau a syniadau trwy greu murlun ar raddfa fawr sydd wedi ei leoli...
 • Y Caswir
  Darllen mwy...
  Mae’r Caswir yn brosiect amlgyfrwng sy'n codi ymwybyddiaeth o ddigartrefedd a'r cymorth sydd ar gael yn Sir Benfro. Gweithiodd spacetocreate gyda Chymdeithas Gofal Sir Benfro trwy’r prosiect Sir Benfro yn Gweithredu dros y Digartref (PATH), i recriwtio pobl o Sir...
 • Myfyrdodau
  Darllen mwy...
  Yn cynnig ffenestr i fywydau pobl sy'n mynychu Canolfan Ddydd Meadowpark, mae Myfyrdodau yn brosiect ffotograffiaeth portread digidol. Dros sawl wythnos yn hydref 2013, gwahoddwyd pobl sy’n mynd i’r Ganolfan Ddydd yn Hwlffordd, Sir Benfro i gael tynnu eu...
 • Fy Stori
  Darllen mwy...
  Mae Fy Stori yn gyfres o raglenni dogfen a gafodd eu gwneud gyda phobl sy'n mynd i Ganolfan Ddydd Meadowpark yn Hwlffordd, Sir Benfro. Wedi'u ffilmio yn ystod hydref 2013, mae’r bum ffilm yn rhoi llwyfan i un o'r...
 • Canu ar gyfer yr Ymennydd
  Darllen mwy...
  Wedi'i ffilmio yn hydref 2013, mae'r ffilm fer hon yn dogfennu bywydau tri chwpl sy'n byw gyda dementia a'r rôl mae grŵp Canu ar gyfer yr Ymennydd y Gymdeithas Alzheimer wedi ei chwarae yn eu bywydau. Cynhaliwyd y prosiect...
 • Sioe Gysgodion
  Darllen mwy...
  Darparodd Sioe Gysgodion lwyfan i wirfoddolwyr y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol (RVS) i rannu eu profiadau o weithio gyda phobl hŷn yn Sir Benfro. Yn ystod sesiwn gweithdy creadigol a hwyluswyd gan spacetocreate ym mis Ionawr 2014, dyluniodd grŵp o 7...
 • Cynnes
  Darllen mwy...
  Ffilm ffuglen fer yw Cynnes wedi’i hysbrydoli gan stori wir frawychus yng Nghymru, a ddaeth i sylw wasg y byd ym mis Ionawr 2010. Cafodd y ffilm hon ei chreu gyda chymorth Cymdeithas Theatr Amatur Solfach a Samariaid Hwlffordd. Darparwyd...
All
Straeon Gwefreiddiol
Current
Archive
Children and young people
 • Straeon Gwefreiddiol
  Read more...
  Roedd Straeon Gwefreiddiol yn brosiect ar y cyd â Curious ostrich, cwmni fideo dogfennol addysgol a chymunedol. Roedd y...
 • Celf a Lles
  Read more...
  Roedd Celf a Lles yn rhaglen beilot o weithdai celfyddydau gweledol yn archwilio hunaniaeth ac ymdeimlad o hunan, gan...
 • Cyrraedd Yno
  Read more...
  Mae cyrraedd yno yn defnyddio recordiadau sain ac animeiddiad i rannu profiadau pobl anabl o ddefnyddio gwasanaethau trafnidiaeth yn...
 • Gwasanaeth Iechyd Naturiol
  Read more...
  Ffilm ddogfennol yw'r Gwasanaeth Iechyd Naturiol a gafodd ei chreu fel rhan o astudiaeth ddichonoldeb Clynfyw sy'n codi ymwybyddiaeth...
 • Nid oes dim fel y mae'n ymddangos
  Read more...
  Prosiect ffilm yw Nid oes dim fel y mae'n ymddangos sy'n dogfennu profiadau a safbwyntiau amrywiol pobl sydd ag...
 • Take 5
  Read more...
  Mae Take 5 yn brosiect amlgyfrwng sy'n anelu at ddal profiadau a safbwyntiau amrywiol pobl ag awtistiaeth, gan ddefnyddio...
 • Straeon Llyfr Brasluniau
  Read more...
  Mae straeon llyfr brasluniau yn brosiect celf a chyfryngau digidol sy'n cofnodi profiadau pobl o fyw gyda ffibromyalgia yn...
 • Peidiwch byth â rhoi’r gorau iddi
  Read more...
  Prosiect Cyfryngau Digidol yw Peidiwch byth â rhoi’r gorau iddi, sy'n archwilio profiadau a safbwyntiau pobl yn Sir Benfro...
 • Gofalu Amdanom Ni
  Read more...
  Bwriad Gofalu Amdanom Ni oedd darparu llwyfan i blant a phobl ifanc sy'n gadael gofal i rannu eu profiadau....
 • Y Darlun Llawn
  Read more...
  Mae’r Darlun Llawn yn brosiect aml-gyfrwng sy'n dal lleisiau grŵp o bobl ifanc ac yn rhoi llwyfan iddyn nhw...
 • Gadewch i mi fod yn ddewr
  Read more...
  Wedi'i ysbrydoli gan waith murluniau celfyddydau anabledd, mae Gadewch i mi fod yn ddewr yn herio canfyddiadau ynghylch anableddau...
 • Y Caswir
  Read more...
  Mae’r Caswir yn brosiect amlgyfrwng sy'n codi ymwybyddiaeth o ddigartrefedd a'r cymorth sydd ar gael yn Sir Benfro. Gweithiodd spacetocreate...
 • Myfyrdodau
  Read more...
  Yn cynnig ffenestr i fywydau pobl sy'n mynychu Canolfan Ddydd Meadowpark, mae Myfyrdodau yn brosiect ffotograffiaeth portread digidol. Dros...
 • Fy Stori
  Read more...
  Mae Fy Stori yn gyfres o raglenni dogfen a gafodd eu gwneud gyda phobl sy'n mynd i Ganolfan Ddydd...
 • Canu ar gyfer yr Ymennydd
  Read more...
  Wedi'i ffilmio yn hydref 2013, mae'r ffilm fer hon yn dogfennu bywydau tri chwpl sy'n byw gyda dementia a'r...
 • Sioe Gysgodion
  Read more...
  Darparodd Sioe Gysgodion lwyfan i wirfoddolwyr y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol (RVS) i rannu eu profiadau o weithio gyda phobl...
 • Cynnes
  Read more...
  Ffilm ffuglen fer yw Cynnes wedi’i hysbrydoli gan stori wir frawychus yng Nghymru, a ddaeth i sylw wasg y...