All
Children and young people
Current
Straeon Gwefreiddiol
The Lab Haverfordwest
Projects
 • Darllen mwy...
  Straeon Gwefreiddiol
  Roedd Straeon Gwefreiddiol yn brosiect ar y cyd â Curious ostrich, cwmni fideo dogfennol addysgol a chymunedol. Roedd y prosiect yn cynnwys gweithio gyda chelfyddydau gweledol a chyfryngau digidol, i adrodd straeon y gellid eu defnyddio i lunio'r gwaith...
 • Darllen mwy...
  Celf a Lles
  Roedd Celf a Lles yn rhaglen beilot o weithdai celfyddydau gweledol yn archwilio hunaniaeth ac ymdeimlad o hunan, gan ddefnyddio ystod o gyfryngau a dysgu sgiliau newydd gan gynnwys: Technegau lluniadu a rhannau’r wyneb Technegau argraffu mono ac argraffu...
 • Darllen mwy...
  Cyrraedd Yno
  Mae cyrraedd yno yn defnyddio recordiadau sain ac animeiddiad i rannu profiadau pobl anabl o ddefnyddio gwasanaethau trafnidiaeth yn Sir Benfro. Gan weithio'n agos â Grŵp Llywio Trafnidiaeth Sir Benfro, bwriad y prosiect oedd creu cyfres o ffilmiau animeiddiedig byr...
 • Darllen mwy...
  Gwasanaeth Iechyd Naturiol
  Ffilm ddogfennol yw'r Gwasanaeth Iechyd Naturiol a gafodd ei chreu fel rhan o astudiaeth ddichonoldeb Clynfyw sy'n codi ymwybyddiaeth o ystod a chwmpas y Gwasanaethau Iechyd Naturiol sydd ar gael yn Sir Benfro a Gorllewin Cymru. Yn dilyn grŵp o...
 • Darllen mwy...
  Nid oes dim fel y mae'n ymddangos
  Prosiect ffilm yw Nid oes dim fel y mae'n ymddangos sy'n dogfennu profiadau a safbwyntiau amrywiol pobl sydd ag Anafiadau Pen. Fe wnaeth y prosiect ddarparu llwyfan i’r cyfranogwyr i rannu eu straeon yn unigol ac fel grŵp a’r bwriad...
 • Darllen mwy...
  Take 5
  Mae Take 5 yn brosiect amlgyfrwng sy'n anelu at ddal profiadau a safbwyntiau amrywiol pobl ag awtistiaeth, gan ddefnyddio hyn fel man cychwyn i godi ymwybyddiaeth ac i gynyddu dealltwriaeth o Awtistiaeth ymhlith y cyhoedd a darparwyr gwasanaethau yn...
 • Darllen mwy...
  Straeon Llyfr Brasluniau
  Mae straeon llyfr brasluniau yn brosiect celf a chyfryngau digidol sy'n cofnodi profiadau pobl o fyw gyda ffibromyalgia yn ogystal â phrofiadau'r rhai sy'n gofalu amdanynt. Casglwyd y deunydd yn ystod Gwanwyn a Haf 2015, yn ystod cyfres o weithdai...
 • Darllen mwy...
  Peidiwch byth â rhoi’r gorau iddi
  Prosiect Cyfryngau Digidol yw Peidiwch byth â rhoi’r gorau iddi, sy'n archwilio profiadau a safbwyntiau pobl yn Sir Benfro sy'n gwella o Strôc. Yn ystod gaeaf 2015/16, cwrddodd Guy Norman, Pip Lewis a Tangwen Roberts, o gelfyddydau cymunedol spacetocreate, gydag...
 • Darllen mwy...
  Gofalu Amdanom Ni
  Bwriad Gofalu Amdanom Ni oedd darparu llwyfan i blant a phobl ifanc sy'n gadael gofal i rannu eu profiadau. Fe wnaeth cyfres o sesiynau rhagarweiniol yn hydref 2014 ddarparu cyfleoedd i gasglu straeon a delweddau, a chyflwyno ystod o...
 • Darllen mwy...
  Y Darlun Llawn
  Mae’r Darlun Llawn yn brosiect aml-gyfrwng sy'n dal lleisiau grŵp o bobl ifanc ac yn rhoi llwyfan iddyn nhw i fynegi materion sy'n bwysig iddyn nhw. Y man cychwyn oedd yr ymgynghoriad a gynhaliwyd gan Gynulliad Ieuenctid Sir Benfro...
 • Darllen mwy...
  Gadewch i mi fod yn ddewr
  Wedi'i ysbrydoli gan waith murluniau celfyddydau anabledd, mae Gadewch i mi fod yn ddewr yn herio canfyddiadau ynghylch anableddau dysgu gan ddefnyddio celf weledol i gyfathrebu teimladau a syniadau trwy greu murlun ar raddfa fawr sydd wedi ei leoli...
 • Darllen mwy...
  Y Caswir
  Mae’r Caswir yn brosiect amlgyfrwng sy'n codi ymwybyddiaeth o ddigartrefedd a'r cymorth sydd ar gael yn Sir Benfro. Gweithiodd spacetocreate gyda Chymdeithas Gofal Sir Benfro trwy’r prosiect Sir Benfro yn Gweithredu dros y Digartref (PATH), i recriwtio pobl o Sir...
 • Darllen mwy...
  Myfyrdodau
  Yn cynnig ffenestr i fywydau pobl sy'n mynychu Canolfan Ddydd Meadowpark, mae Myfyrdodau yn brosiect ffotograffiaeth portread digidol. Dros sawl wythnos yn hydref 2013, gwahoddwyd pobl sy’n mynd i’r Ganolfan Ddydd yn Hwlffordd, Sir Benfro i gael tynnu eu...
 • Darllen mwy...
  Fy Stori
  Mae Fy Stori yn gyfres o raglenni dogfen a gafodd eu gwneud gyda phobl sy'n mynd i Ganolfan Ddydd Meadowpark yn Hwlffordd, Sir Benfro. Wedi'u ffilmio yn ystod hydref 2013, mae’r bum ffilm yn rhoi llwyfan i un o'r...
 • Darllen mwy...
  Canu ar gyfer yr Ymennydd
  Wedi'i ffilmio yn hydref 2013, mae'r ffilm fer hon yn dogfennu bywydau tri chwpl sy'n byw gyda dementia a'r rôl mae grŵp Canu ar gyfer yr Ymennydd y Gymdeithas Alzheimer wedi ei chwarae yn eu bywydau. Cynhaliwyd y prosiect...
 • Darllen mwy...
  Sioe Gysgodion
  Darparodd Sioe Gysgodion lwyfan i wirfoddolwyr y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol (RVS) i rannu eu profiadau o weithio gyda phobl hŷn yn Sir Benfro. Yn ystod sesiwn gweithdy creadigol a hwyluswyd gan spacetocreate ym mis Ionawr 2014, dyluniodd grŵp o 7...
 • Darllen mwy...
  Cynnes
  Ffilm ffuglen fer yw Cynnes wedi’i hysbrydoli gan stori wir frawychus yng Nghymru, a ddaeth i sylw wasg y byd ym mis Ionawr 2010. Cafodd y ffilm hon ei chreu gyda chymorth Cymdeithas Theatr Amatur Solfach a Samariaid Hwlffordd. Darparwyd...
All
Straeon Gwefreiddiol
Current
Archive
Children and young people
 • Read more...
  Straeon Gwefreiddiol
  Roedd Straeon Gwefreiddiol yn brosiect ar y cyd â Curious ostrich, cwmni fideo dogfennol addysgol a chymunedol. Roedd y...
 • Read more...
  Celf a Lles
  Roedd Celf a Lles yn rhaglen beilot o weithdai celfyddydau gweledol yn archwilio hunaniaeth ac ymdeimlad o hunan, gan...
 • Read more...
  Cyrraedd Yno
  Mae cyrraedd yno yn defnyddio recordiadau sain ac animeiddiad i rannu profiadau pobl anabl o ddefnyddio gwasanaethau trafnidiaeth yn...
 • Read more...
  Gwasanaeth Iechyd Naturiol
  Ffilm ddogfennol yw'r Gwasanaeth Iechyd Naturiol a gafodd ei chreu fel rhan o astudiaeth ddichonoldeb Clynfyw sy'n codi ymwybyddiaeth...
 • Read more...
  Nid oes dim fel y mae'n ymddangos
  Prosiect ffilm yw Nid oes dim fel y mae'n ymddangos sy'n dogfennu profiadau a safbwyntiau amrywiol pobl sydd ag...
 • Read more...
  Take 5
  Mae Take 5 yn brosiect amlgyfrwng sy'n anelu at ddal profiadau a safbwyntiau amrywiol pobl ag awtistiaeth, gan ddefnyddio...
 • Read more...
  Straeon Llyfr Brasluniau
  Mae straeon llyfr brasluniau yn brosiect celf a chyfryngau digidol sy'n cofnodi profiadau pobl o fyw gyda ffibromyalgia yn...
 • Read more...
  Peidiwch byth â rhoi’r gorau iddi
  Prosiect Cyfryngau Digidol yw Peidiwch byth â rhoi’r gorau iddi, sy'n archwilio profiadau a safbwyntiau pobl yn Sir Benfro...
 • Read more...
  Gofalu Amdanom Ni
  Bwriad Gofalu Amdanom Ni oedd darparu llwyfan i blant a phobl ifanc sy'n gadael gofal i rannu eu profiadau....
 • Read more...
  Y Darlun Llawn
  Mae’r Darlun Llawn yn brosiect aml-gyfrwng sy'n dal lleisiau grŵp o bobl ifanc ac yn rhoi llwyfan iddyn nhw...
 • Read more...
  Gadewch i mi fod yn ddewr
  Wedi'i ysbrydoli gan waith murluniau celfyddydau anabledd, mae Gadewch i mi fod yn ddewr yn herio canfyddiadau ynghylch anableddau...
 • Read more...
  Y Caswir
  Mae’r Caswir yn brosiect amlgyfrwng sy'n codi ymwybyddiaeth o ddigartrefedd a'r cymorth sydd ar gael yn Sir Benfro. Gweithiodd spacetocreate...
 • Read more...
  Myfyrdodau
  Yn cynnig ffenestr i fywydau pobl sy'n mynychu Canolfan Ddydd Meadowpark, mae Myfyrdodau yn brosiect ffotograffiaeth portread digidol. Dros...
 • Read more...
  Fy Stori
  Mae Fy Stori yn gyfres o raglenni dogfen a gafodd eu gwneud gyda phobl sy'n mynd i Ganolfan Ddydd...
 • Read more...
  Canu ar gyfer yr Ymennydd
  Wedi'i ffilmio yn hydref 2013, mae'r ffilm fer hon yn dogfennu bywydau tri chwpl sy'n byw gyda dementia a'r...
 • Read more...
  Sioe Gysgodion
  Darparodd Sioe Gysgodion lwyfan i wirfoddolwyr y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol (RVS) i rannu eu profiadau o weithio gyda phobl...
 • Read more...
  Cynnes
  Ffilm ffuglen fer yw Cynnes wedi’i hysbrydoli gan stori wir frawychus yng Nghymru, a ddaeth i sylw wasg y...