Straeon Llyfr Brasluniau

Mae straeon llyfr brasluniau yn brosiect celf a chyfryngau digidol sy’n cofnodi profiadau pobl o fyw gyda ffibromyalgia yn ogystal â phrofiadau’r rhai sy’n gofalu amdanynt.

Casglwyd y deunydd yn ystod Gwanwyn a Haf 2015, yn ystod cyfres o weithdai recordio celf weledol, fideo a sain gydag aelodau o’r grŵp cymorth gorllewin cymru, sydd wedi’i leoli yn Aberdaugleddau, Sir Benfro. Arweiniwyd y gweithdai gan yr artist Pip Lewis o gelfyddydau cymunedol spacetocreate a’r gwneuthurwr ffilmiau cymunedol Sharron Harris o Curious Ostrich.

Nod y llyfr brasluniau digidol yw codi ymwybyddiaeth o’r cyflwr ac i lunio’r ddarpariaeth o wasanaethau yn Sir Benfro.

I weld y cylchgrawn gorffenedig ar-lein, cliciwch ar y botwm ‘Darllen Nawr’ isod.