Gwasanaeth Iechyd Naturiol

Ffilm ddogfennol yw’r Gwasanaeth Iechyd Naturiol a gafodd ei chreu fel rhan o astudiaeth ddichonoldeb Clynfyw sy’n codi ymwybyddiaeth o ystod a chwmpas y Gwasanaethau Iechyd Naturiol sydd ar gael yn Sir Benfro a Gorllewin Cymru.

Yn dilyn grŵp o bobl ifanc o Fferm Ofal Clynfyw yn ystod Hydref 2016, wrth iddynt gymryd rhan mewn cyfres o sesiynau blasu, mae’r ffilm yn dogfennu eu profiadau ochr yn ochr â’r rhai sy’n darparu a/neu sydd wedi elwa ar y defnydd o wasanaethau iechyd naturiol.

Cynhyrchwyd y ffilm fel rhan o’r portffolio Straeon Gwefreiddiol, gyda chefnogaeth ariannol ychwanegol gan Leader. Lansiwyd y ffilm yn y Gynhadledd Gwasanaethau Iechyd Naturiol ym mis Ionawr 2017 yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ac mae ar gael i’w gwylio neu ei lawrlwytho isod.