Cynnes

Ffilm ffuglen fer yw Cynnes wedi’i hysbrydoli gan stori wir frawychus yng Nghymru, a ddaeth i sylw wasg y byd ym mis Ionawr 2010.

Cafodd y ffilm hon ei chreu gyda chymorth Cymdeithas Theatr Amatur Solfach a Samariaid Hwlffordd. Darparwyd y wybodaeth ar dlodi tanwydd gan Nyth, rhaglen newydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a gynlluniwyd i helpu pobl sy’n ei chael hi’n anodd talu eu biliau ynni.