Myfyrdodau

Yn cynnig ffenestr i fywydau pobl sy’n mynychu Canolfan Ddydd Meadowpark, mae Myfyrdodau yn brosiect ffotograffiaeth portread digidol. Dros sawl wythnos yn hydref 2013, gwahoddwyd pobl sy’n mynd i’r Ganolfan Ddydd yn Hwlffordd, Sir Benfro i gael tynnu eu llun. Gallwch weld y portreadau ar-lein yma a byddant yn cael eu harddangos yn y Ganolfan Ddydd o 28 Chwefror 2014.

Mae Canolfan Ddydd Meadowpark yn darparu gofal yn ystod y dydd i bobl sy’n gaeth i’w cartrefi neu sy’n byw ar eu pen eu hunain, gan eu helpu i gynnal annibyniaeth yn ogystal â rhoi cyfle i gael cefnogaeth a chwmniaeth. Mae’r ganolfan yn cynnig cyfleoedd i ddysgu sgiliau a hobïau newydd neu i ail-ddysgu hen rai, i gwrdd â ffrindiau newydd a phobl wahanol, i ymuno â gweithgareddau a digwyddiadau trefnedig, a mwynhau tripiau allan ac ymweld â mannau o ddiddordeb. Mae prydau a lluniaeth yn gynwysedig a gellir trefnu cludiant fel arfer os oes angen.