Peidiwch byth â rhoi’r gorau iddi

Prosiect Cyfryngau Digidol yw Peidiwch byth â rhoi’r gorau iddi, sy’n archwilio profiadau a safbwyntiau pobl yn Sir Benfro sy’n gwella o Strôc.

Yn ystod gaeaf 2015/16, cwrddodd Guy Norman, Pip Lewis a Tangwen Roberts, o gelfyddydau cymunedol spacetocreate, gydag aelodau o Grŵp Cyfathrebu’r Gymdeithas Strôc, a staff o Ward Strôc Ysbyty Llwynhelyg i ddarparu cyfleoedd i’r cyfranogwyr gofnodi a rhannu eu profiadau.

Casglwyd y deunydd hwn ynghyd i greu Peidiwch byth â rhoi’r gorau iddi, cyhoeddiad sydd ar gael mewn print ac ar-lein, sy’n adrodd hanesion pawb a gymerodd ran.

Nod y cyhoeddiad yw codi ymwybyddiaeth o Strôc ac i helpu i lunio’r ddarpariaeth o wasanaethau cymorth yn Sir Benfro.

I lawrlwytho’r cyhoeddiad, cliciwch ar y ddolen ganlynol Peidiwch byth â rhoi’r gorau iddi, neu i weld y cylchgrawn gorffenedig ar-lein, cliciwch ar y botwm ‘Darllen Nawr’ isod.

Thelma and Emma (Louise)Pan mae cleifion yn gadael ward strôc, dyma yw cychwyn eu gwellhad. I’r nyrsys sydd wedi gofalu amdanynt, dyma ddiwedd eu rôl nhw yn nhaith strôc y claf. Cafodd Thelma, 60 oed, ei strôc hi bum mlynedd yn ôl a chafodd driniaeth yn Ysbyty Llwynhelyg. Yma, yn y recordiad sain wedi’i olygu, mae Thelma’n cael aduniad gydag Emma, nyrs strôc, ​​sydd yn anaml yn cael y cyfle i ddal i fyny â chynnydd ei chleifion.

SaveSave