Take 5

Mae Take 5 yn brosiect amlgyfrwng sy’n anelu at ddal profiadau a safbwyntiau amrywiol pobl ag awtistiaeth, gan ddefnyddio hyn fel man cychwyn i godi ymwybyddiaeth ac i gynyddu dealltwriaeth o Awtistiaeth ymhlith y cyhoedd a darparwyr gwasanaethau yn Sir Benfro.

Rhoddodd y prosiect lwyfan i’r 5 cyfranogwr, sydd i gyd yn aelodau o grŵp ymgyrchu Pobl yn Gyntaf Sir Benfro, i rannu mater penodol o’u persbectif eu hunain, gan gynnwys:

  • Mynediad at wasanaethau iechyd cyffredinol
  • Addysg
  • Budd-daliadau a’r adolygiad PIP
  • Darpariaeth gwaith cymdeithasol
  • Creadigrwydd a diddordebau

Ffilmiwyd y cyfranogwyr gan ddefnyddio sgrin werdd. Cafodd pob sgwrs ei darlunio gyda chefndir animeiddiedig, wedi’i greu gan aelodau’r grŵp.

Mae’r ffilm i’w gweld isod.