Gadewch i mi fod yn ddewr

Wedi’i ysbrydoli gan waith murluniau celfyddydau anabledd, mae Gadewch i mi fod yn ddewr yn herio canfyddiadau ynghylch anableddau dysgu gan ddefnyddio celf weledol i gyfathrebu teimladau a syniadau trwy greu murlun ar raddfa fawr sydd wedi ei leoli mewn sgwâr cyhoeddus yng Nghanolfan Siopa Glan yr Afon Hwlffordd.

Gweithiodd Pobl Ifanc yn Gyntaf Sir Benfro, grŵp ieuenctid, sy’n rhan o Pobl yn Gyntaf Sir Benfro – rhwydwaith eiriolaeth a chefnogaeth gan gymheiriaid sefydledig ar gyfer pobl ag anableddau dysgu, gyda chelfyddydau cymunedol spacetocreate i ddylunio a chreu’r murlun.

Cafodd gwaith ar y prosiect ei wneud dros 6 sesiwn prynhawn dydd Mercher yn ystod gwanwyn a haf 2014. Rhoddodd y ddwy sesiwn gyntaf gyfle i’r grŵp archwilio negeseuon allweddol yr oeddent am eu cyfleu yn ogystal ag arbrofi gydag ystod o dechnegau celf, megis collage, stensiliau, ffotograffiaeth a thaflunio.

Canolbwyntiodd y pedwar sesiwn dilynol ar ddylunio a phaentio’r murlun ar bedwar bwrdd wyth troedfedd wrth bedair troedfedd. Daeth y teitl ar gyfer y murlun o’r gweithdai dylunio, ac mae’n dod o arwyddair y Gemau Olympaidd Arbennig sef Gadewch i mi ennill, ond os na allaf ennill, gadewch i mi fod yn ddewr yn yr ymgais.

Dadorchuddiwyd y murlun i’r bobl ifanc a chynulleidfa wahoddedig o ffrindiau, teulu a staff gan Simon Hancock, aelod o Gabinet Cyngor Sir Penfro, ar ddydd Mercher 30 Gorffennaf 2014. Mae ffilm ddogfennol fer am y prosiect wedi’i chreu gan Sharron Harris.

Mae’r ffilm ddogfen yn dilyn y broses o ddylunio’r murlun i’w ddadorchuddio i’r cyhoedd. Mae’n cynnwys myfyrdodau cadarnhaol y cyfranogwyr ar y profiad o gynhyrchu ac arddangos eu gwaith eu hunain yn ogystal ag ymateb y cyhoedd wrth ddadorchuddio’r murlun yn Hwlffordd.